Pazar Danışmanlığı

Pazar Danışmanlığı

Yeni bir pazar her zaman ilgi çekici dursa da içinde kendi dinamiklerini barındırdığı yadsınamaz bir gerçektir. PReative Halkla İlişkiler Ajansı olarak hedef kitlenize yönelik pazar araştırmaları ve geliştirdiğiniz ürünlere özel stratejilerle gireceğiniz yeni pazarların pozitif yönlerini maksimize ediyoruz.

Ne yapıyoruz?

• Pazar araştırması

• Tüketici talep anketleri

• Muadil ürün araştırmaları

• Hedef kitle ve pazar tespiti

Nasıl yapıyoruz?

• Yerel pazarlama ağı

• Güncel pazar analizi

• Farklı sosyo kültürel kitlere yönelik yapılan anket çalışmaları