Topluluk ve Sosyal Medya Yönetimi

Topluluk ve Sosyal Medya Yönetimi

Günümüzde şirketlerin reklam bütçelerinin beşte birini sosyal medya ve internet tanıtımına ayırdığı bir ortamda topluluk ve sosyal medya yönetimi oldukça önem taşıyan bir unsur olmaktadır

Ne yapıyoruz?

• Marka Sayfaları Oluşturma

• Yerelleştirilmiş içerik oluşturma

• Forum Yönetimi

Nasıl yapıyoruz?

• Tecrübeli ve profesyonel halkla ilişkiler uzmanları

• Takımınızla senkronize halde yürütülen çalışmalar

• Düzenli geri bildirim raporları ve istatistik çalışmaları